Studentské praxe

Potřebujete-li získat informace o možnosti studentské praxe v naší organizaci, obracejte se prosím na koordinátorku praxí:

Mgr. Jana Prachařová
Email: pracharova@domovlibnic.cz
Tel.: 724 979 228


Metodický pokyn pro přijímání, zaškolování, vlastní činnost studentů či odborných pracovníků


Spolupráce se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Č. Budějovicích.

spoluprace_s_domovem_libnic_a_css_empatie
Naše organizace spolupracuje se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Českých Budějovicích. Studenti a žáci vykonávají odborné praxe na pracovišti Pražská 88, kde se jim věnují nejenom nepedagogičtí pracovníci v sociálních službách, ale také sociální pracovnice, které studenty podrobně seznamují s provozem zařízení, rozsahem poskytovaných služeb a samotným prostředím. Uživatelé sociálně terapeutických dílen a denního stacionáře zhotovují drobné předměty z hlíny a medaile s logem školy, které žáci a studenti dostávají jako odměny za umístění v různých soutěžích nebo jako poděkování za mimoškolní činnost.