Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 006 662 71, organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 409.
Adresa: Libníč 17, 373 71 Libníč
Další pracoviště:
  • Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice,
  • Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice,
  • M. Horákové 1437, 370 05 České Budějovice,
Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

Organizace poskytuje sociální služby dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním v pěti registrovaných službách na třech pracovištích:

v Libníči:

  • Domov se zvláštním režimem
  • Sociálně terapeutické dílny

v Českých Budějovicích na Pražské tř.:

  • Týdenní stacionář
  • Chráněné bydlení II.

v Českých Budějovicích na M. Horákové 1437:

  • Denní stacionář

v Č. Budějovicích v Kněžských dvorech:

  • Chráněné bydlení I.