Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Právní forma:                                                  příspěvková organizace

IČ:                                                                     006 662 71, organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 409.

Adresa:                                                            Libníč 17, 373 71 Libníč

Další pracoviště:                                             Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice, Tyršův sad 403/9, 370 10  České Budějovice

Zřizovatel:                                                       Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

 

 

Organizace poskytuje sociální služby dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním v pěti registrovaných službách na třech pracovištích:

v Libníči:                                                             Domov se zvláštním režimem

                                                                             Sociálně terapeutické dílny

v Českých Budějovicích na Pražské tř.:          Týdenní stacionář

                                                                             Denní stacionář

                                                                             Chráněné bydlení II.

v Kněžských dvorech v Č. Budějovicích:        Chráněné bydlení I.