Vítáme vás na stránkách Domova Libníč a CSS Empatie, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.

Poskytujeme služby lidem se zdravotním znevýhodněním, zejména lidem s psychickým onemocněním a lidem s mentálním postižením.

Poslání organizace
Posláním organizace je podpora a rozvoj klienta sociálních služeb při zachování fyzické a psychické soběstačnosti s cílem umožnit mu v co nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Ke klientovi je přistupováno individuálně a důstojně a současně jsou služby poskytovány tak, aby byly zachovány vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami. Zmiňovaná podpora a rozvoj všech poskytovaných služeb směřuje především k lidem z Jihočeského kraje.

 

Pokračujte zde: Aktuality