Základní kontakty

Ředitelka organizace
Bc. Eva Kysnarová
Email: reditel@domovlibnic.cz
Mobil: 777 593 335

Recepce/asistentka
Hana Marešová
Email: maresova@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 495

Vedoucí stravovacího úseku
Renata Pelikánová
Email: pelikanova@domovlibnic.cz
Mobil: 725 430 534

Vedoucí Sociálně terapeutických dílen 
Mgr. Jana Jarošová
Email: jarosova@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Vedoucí ekonomického úseku
Ing. Ivana Simajchlová
Email: ekonom@domovlibnic.cz
Mobil: 724 950 721

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Jana Nováková
Email: novakova@domovlibnic.cz
Mobil: 606 650 609

Vedoucí Chráněného bydlení – Empatie
Mgr. Andrea Nováková
Email: vedoucichb@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Vedoucí Denního stacionáře – Empatie
Kateřina Devarajan
Email: vedoucids@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 497

Vedoucí Týdenního stacionáře – Empatie
Hana Svobodová
Email: svobodova@domovlibnic.cz
Mobil: 734 440 154
Zaměstnanec TS v přímé péči – mobil 734 853 908

Vedoucí provozně technického úseku
Roman Černý
Email: vedouci.udrzba@domovlibnic.cz
Mobil: 734 579 860

Vedoucí Domova se zvláštním režimem
Bc. Petra Rottnerová
Email: vedoucidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 723 774 547