Výlet do ZOO Tábor/ Větrovy

Dne 22. července 2020 jsme vyrazili do nejnovější ZOO v ČR v nedalekém Táboře.  Účastnilo se 35 klientů s doprovodem aktivizačních pracovníků. Po cestě objednaným autobusem jsme vystoupili na parkovišti a v restauraci patřící k ZOO jsme se občerstvili a posilnili před prohlídkou. Poté jsme si poslechli odborný výklad o opičkách a zhlédli jejich krmení. Podobný zážitek (výklad a krmení) jsme si užili ještě u surikat, které se klientům líbily ještě více než opičky. Během celé procházky po ZOO klienty zaujaly mimo jiné i tygři, pštros, dravci nebo medvědi v krásném velkém výběhu. Mnohý klient se zajímal o konkrétní zvíře a docházelo tedy k obdivování, diskusím, předčítání informací před jednotlivými výběhy. Celkově se jednalo o příjemnou delší procházku v prostředí, které bylo hezké jak pro klienty a ostatní návštěvníky, tak pro zvířata, která působila výslovně spokojeně.  Úspěch měla i ,,obyčejná,, divoká prasata nebo indiánské tee-pee  u  kterého jsme si dali oběd. Trochu dobrodružná byla avizovaná bezbariérovost, problémy s terénem jsme však statečně zvládli. Klienti byli celou dobu spokojení, počasí nám přálo a prohlídka nás bavila natolik, že únava přišla až na zpáteční cestě v autobuse.  Slovy jednoho z nich ,,ZOO na Hluboký je pěkná, ale tahle byla nová a zatraceně dobrá.“ Ještě dlouho budeme vzpomínat.

Bc. Michal Jirousek, v Libníči 13.8.2020