Výlet do Ševětína

Dne 18.1.2023 jsme s klienty navštívili ZŠ v Ševětíně, konkrétně třídu 3.A. V rámci výchovy k humanismu a komunikace mezi lidmi proběhlo setkání  a vzájemná interakce mezi našimi klienty a žáky. Žáci nám ukázali jak se učí, předvedli hudební vystoupení a rozdali drobné dárečky (vyrobené v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností). Po počátečním vzájemném ostychu proběhla přátelská diskuze. Pro všechny byla návštěva příjemná a klientům se ve škole líbilo. Po návštěvě školy jsme se prošli po městečku a navštívili místní cukrárnu.

ZŠ a MŠ Ševětín     ZŠ a MŠ Ševětín    ZŠ a MŠ Ševětín

V Českých Budějovicích dne 27.1.2023, zaměstnanci týdenního stacionáře