Veřejné zakázky

Postup při zadávání veřejných zakázek

    • Zadávání veřejných zakázek se plně řídí zákonem č. 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek.
    • Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se ve všech případech řídíme směrnicí vydanou Jihočeským krajem č. SM/18/RK, v platném znění. Profil zadavatele naleznete na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj