Veřejné zakázky

Postup při zadávání veřejných zakázek

  • Zadávání veřejných zakázek se plně řídí zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění
  • Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se ve všech případech řídíme směrnicí vydanou Jihočeským krajem č. SM/18/RK.
    Profil zadavatele naleznete na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj


Aktuální veřejné zakázky

Přehled výsledků veřejných zakázek