Veřejné zakázky

Postup při zadávání veřejných zakázek

    • Zadávání veřejných zakázek se plně řídí zákonem č. 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Do 30. 9. 2016 se zadávání veřejných zakázek řídilo zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění.
    • Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se ve všech případech řídíme směrnicí vydanou Jihočeským krajem č. SM/18/RK, v platném znění.Profil zadavatele naleznete na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

 


Aktuální veřejné zakázky

Přehled výsledků veřejných zakázek