Vánoční dobrý skutek pro klienty Domova se zvláštním režimem

Na základě výzvy „Pomozte nám udělat milou vánoční nadílku pro naše klienty“ jste nám  darovali spoustu nádherných vánočních balíčků, které obsahovaly např. hygienické potřeby, kávy, čokolády, sušenky, hrnečky nebo vlny.

Poděkovat bychom rovněž chtěli za všechny finanční dary přijaté pro tento účel. Jmenovitě společnosti E.ON Distribuce, a. s.; MUDr. Petru Tomanovi; Mgr. Kateřině Křižanové; Mgr. Davidu Bártovi – CityOne, s.r.o.; Jarmile Oujezdské; Mgr. Kateřině Hobzové; Jiřině Kyslíkové – Účetnictví Kyslíková, s.r.o.

Velmi si vážíme vaší pomoci a podpory!

Vánoční balíčky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.         Vánoční balíčky od sester Alexandry a Marianky          Vánoční dárky od Simony Kourové        Kouzelná vánoční přání od Střední školy polytechnické a Domova mládeže v Českých Budějovicích

Vánoční balíčky od Mgr. Michaely Novákové a jejích kolegyň a kolegů z Okresní správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích         Vánoční dárky od Katarzyny Anny Porubské a Jana Porubského ze sociální služby Antonia Senior services, s.r.o.          Vánoční dárky od Zdeňky Nováčkové

V Libníči, 15. 12. 2020, Mgr. Bezpalcová Jana, vedoucí sociálního úseku