Fakultativní služby

Domov se zvláštním režimem poskytuje nad rámec základních činnosti i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

Fakultativní činnosti:

  1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na požádání klienta.
  2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

Terapeutické a aktivizační činnosti

Naši klienti mají možnost seberealizace v terapeutických  dílnách pod vedením kvalifikovaných pracovníků aktivizačního úseku Terapeutického úseku nebo pracovníků Sociálně terapeutických dílen. Klientům je k dispozici park a zahrada, tělocvična, sportovní hřiště, společenská místnost s půjčovnou knih, místnost s internetem a volně dostupným telefonem, který mohou využívat. Nabízíme jim docházení do Ateliéru ručních prací, ateliéru suchých vazeb, výtvarného ateliéru, ateliéru pedigu, keramické a truhlářské dílny. Dílny jsou v provozu v dopoledních i odpoledních hodinách a v zásadě všechny jsou dostupné i pro vozíčkáře. Dílenské činnosti jsou zaměřeny na nácvik a upevňování jeho motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Jejich cílem je aktivizace klienta a posilování jeho smyslového aparátu. Ve výtvarném ateliéru jsou kreativní terapeutické činnosti orientovány na konfrontaci výtvarně realizovaných představ s realitou, potažmo na posílení či udržení klientovy orientace v prostoru a času.

Pracovníci terapeutického úseku provádějí i aktivity zaměřené na cvičení paměti, jemné a hrubé motoriky, na ovlivňování zdravotního stavu, na rozvoj tvořivosti a vnímání reality. Respektují při tom fyzické i psychické schopnosti klientů. Pracují s nimi jak individuálně, kdy za nimi docházejí na jednotlivá oddělení, tak i ve skupině. Poskytují jim pohybovou aktivizaci a trénování paměti.

Kromě výše uvedených pravidelných činností naši pracovníci zajišťují pro klienty jednodenní aktivizační výlety, návštěvy výstav, koncertů a divadel. Přímo v Domově Libníč jsou pořádány oslavy narozenin, diskotéky, posezení s písničkou a koncerty. V rámci sportovních a pohybových aktivit organizujeme sportovní soutěže. Naši klienti se zúčastňují sportovních přeborů mezi handicapovanými sportovci. Pro udržení kontaktu s přirozeným prostředím organizujeme pobyty a aktivity mimo Domov Libníč. Jsou to rekondiční akce na kolech, vycházky a pěší turistika. Využíváme také vlastní rekondiční zařízení „Mrhal“ na vícedenní pobyty.