Terapeutické a aktivizační činnosti

Klienti mají možnost seberealizace v aktivizačních dílnách. Cílem je posilovat, upevňovat a rozvíjet jejich smyslové a kognitivní funkce, podporovat tvořivost a představivost. Od pondělí do pátku mohou klienti v dopoledních i odpoledních hodinách docházet do ateliéru ručních prací a výtvarného ateliéru, cvičit v tělocvičně i venku. Mohou trávit čas činnostmi na zahradě i pěstováním květin, případně v přilehlém lesoparku.

Zaměstnanci aktivizace vytváří pro klienty domova pestrý program také v rámci zájmových činností jako je sport, tanec, hudební či divadelní produkce. Plánují a realizují aktivizaci i mimo domov a to formou  exkurzí a návštěv zajímavých míst v rámci okolí a celého Jihočeského kraje.

 

Cvičná kavárna, knihovna

Klienti domova mohou trávit odpoledne v nekuřácké cvičné kavárně.