Terapeutické a aktivizační činnosti

Klienti mají možnost seberealizace v aktivizačních dílnách. Cílem je posilovat, upevňovat a rozvíjet jejich smyslové a kognitivní funkce,  podporovat tvořivost a představivost.  Od neděle do pátku, mohou klienti  v dopoledních i odpoledních hodinách docházet do  ateliéru ručních prací a výtvarného ateliéru, cvičit v tělocvičně i venku.  Mohou trávit čas činnostmi na zahradě i pěstováním květin, případně v přilehlém lesoparku.

Zaměstnanci aktivizace vytváří pro klienty domova pestrý program také v rámci zájmových činností jako je sport,  tanec, hudební či divadelní produkce. Plánují a realizují aktivizaci i mimo domov a to formou  exkurzí a  návštěv zajímavých míst v rámci okolí a celého Jihočeského kraje.

 

Cvičná kavárna, knihovna

Klienti domova mohou trávit odpoledne v nekuřácké cvičné kavárně.