Stravování

Stravování

V Domově Libníč si vaříme sami celoročně, 5 krát denně. Jde o 3 jídla hlavní a 2 vedlejší. Strava odpovídá zásadám racionální výživy a jsme schopni ji podávat i mixovanou. Do stravy je zahrnut i pitný režim. Nabízíme i různé formy dietního stravování. Klienti mohou stravu konzumovat nejen v hlavní jídelně, případně jídelnách každého oddělení, ale i u sebe na pokoji. Strava je hrazena dle sazebníku.

Informace pro přihlášení stravy