Poslání

Posláním služby Sociálně terapeutických dílen je poskytovat lidem cílové skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání nebo upevňování pracovních návyků a dovedností, zároveň k posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.

Veřejný závazek Sociálně terapeutických dílen

Sociálně terapeutické dílny mají definované poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytování sociální služby a považuje je za svůj závazek vůči veřejnosti. Tato základní prohlášení jsou zveřejněna v materiálech sociální služby přístupných veřejnosti v jednotné podobě (např. registr poskytovatelů sociálních služeb, letáky, apod.). Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie jako poskytovatel sociální služby Sociálně terapeutické dílny veřejnost seznamuje s aktuálními změnami v organizace. Pokud se v průběhu času mění např.: cíle sociální služby, jsou tyto změny zveřejňovány v letácích a dalších dostupných materiálech.