Poslání, cílová skupina a základní cíl Sociálně terapeutických dílen

Poslání

Posláním služby je zajistit klientům bezpečné prostředí během pracovního dne, poskytovat jim dlouhodobou a pravidelnou podporu vedoucí k rozvoji sociálních dovedností, soběstačnosti, samostatnosti, k získání a udržení pravidelných pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 18 let do 65 let, které pobývají především na území Jihočeského kraje. Sociální službu poskytujeme osobám s mentálním, tělesným postižením, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce – služba umožňuje bezbariérový přístup, osobám s kombinovaným postižením a osobám s duševním onemocněním.

Základní cíl poskytované služby:

  • Klient, který získá či upevní své motorické, psychické a sociální dovednosti.
  • Klient, který získá nebo si udrží pracovní návyky.
  • Klient, který rozvíjí mezilidské vztahy, např. fungování ve skupině, komunikaci.
  • Klient, který zvládne péči o vlastní osobu, je soběstačnější.