Sociálně terapeutické dílny

         

Tento projekt je realizován v rámci  Operačního programu Zaměstnanost.


Název registrované služby: Sociálně terapeutické dílny
Kapacita: 24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Libníč 17, 373 71, Libníč

Provozní doba: 8:00 – 15:00 hod., provoz dílen je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby
Bc. Petra Řežábková
Email: kontrolor@domovlibnic.cz
Mobil: 725 020 060

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Jana Bezpalcová
Email: socialnistd@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz