Fakultativní činnosti

Sociálně terapeutické dílny poskytují nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

  1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na vyžádání klienta.
  2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

PDF dokument Sazebník

PDF dokument Sazebník za stravu

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních činností