Fakultativní činnosti

Sociálně terapeutické dílny poskytují nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností. Konkrétně se jedná o:

Dopravu automobilem poskytovatele sociálních služeb na vyžádání klienta.

PDF dokument Sazebník fakultativních činností

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních činností