Fakultativní činnosti

Sociálně terapeutické dílny poskytují nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

  1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na vyžádání klienta.
  2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

PDF dokument Sazebník doprava automobilem