Standardy kvality sociálních služeb

Standard č. 1

Poslání:
Denní stacionář nabízí dětem a dospělým občanům s mentálním postižením a kombinovanými vadami pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.

 • nabízíme denní aktivity vedoucí ke zlepšení a zachování schopností a dovedností
 • nabízíme kontakty s vrstevníky k získání kamarádství a přátelství
 • nabízíme denní stravování
 • zprostředkujeme vám zajímavé činnosti: kulturní a společenské vyžití dle vašich zájmů (cestování hromadnými prostředky, nakupování, návštěvy kavárny, divadla, výtvarných dílen mimo naše zařízení)
 • pomůžeme vám při uplatňování vašich práv
 • budeme k vám individuálně přistupovat s přihlédnutím k vašim přáním a našim možnostem
 • nabízíme činnosti dle vlastního výběru: využívaných hodin, dnů a výběru stravy
 • zprostředkujeme kontakt s odborníky
Cílová skupina:

Denní stacionář poskytuje sociální služby dětem od 6 let, mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Naše služby neposkytujeme:

 • lidem s duševním onemocněním
 • lidem, jejichž situace vyžaduje permanentní pomoc jiné fyzické osoby
 • lidem, neslučitelným s schodem zařízení denního stacionáře (nejsou schopni kolektivního soužití)
 • lidem s pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, lidé upoutáni na lůžko
Cíle služby:
 • zavedení AAK, VOKS a její praktikování při každodenních činnostech
 • pravidelné setkávání rodičů, opatrovníků a klientů
 • získání nových dobrovolníků pro individuální činnost
 • uplatňování pracovních návyků a upevňování dovedností klientů
Cíle rozvojové:
 • Rozšíření týmu zaměstnanců o asistenty a kvalifikované odborníky
 • Zkulturnění prostředí a vybavení denních místností