Sociálně terapeutické dílny

loga-sponzori

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Název poskytovatele: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa poskytovatele: Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Statutární zástupce: Bc. Eva Kysnarová – ředitelka organizace
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Poskytování soc. služby: od 1. 1. 2009