Seznámení se službou

Poslání
Posláním denního stacionáře je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.


Denní stacionář je otevřen od pondělí do pátku, denně od 6:00 do 17:00 hod. Denní stacionář je členěn do 4 denních místností, společenskou místnost s krbem, společné soc. zázemí a čajovou kuchyňkou, výtvarnou a keramickou dílnu, tělocvičnu. Klienti mohou smluvně využít celodenní stravy. Na jednotlivých denních místnostech jsou zajištěny základní činnosti v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou. Součástí nabízených činností je rovněž možnost absolvovat návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí, které jsou pořádány mimo Centra sociálních služeb Empatie, dále klienti mají možnost účastnit se jednodenních akcí s různorodou tématikou a vícedenních tuzemských rehabilitačních pobytů. Klienti mají možnost využití rehabilitační péče formou fakultativních služeb.