Poslání denního stacionáře

Posláním ambulantní sociální služby denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu během pracovního dne osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, formou denních aktivit směřujících k navazování nových sociálních vztahů a k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů, a tím posilovat jejich samostatnost.

 

Cílová skupina

Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodujícím kritériem u žadatele o poskytování sociální služby denního stacionáře.

 

Komu není sociální služba určena

  • lidem, kteří potřebují pravidelnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
  • lidem s chronickým duševním onemocněním.

 

Cíle denního stacionáře

  1. Zkvalitnění individuálního plánování klientů.
  2. Rozšiřování a upevňování pracovních návyků klientů a soběstačnosti klientů v rámci nabízených pravidelných aktivit denního stacionáře