PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce.
Zaměstnanci organizace Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie

vánoční přání organizace