Pozvánka na zahájení výstavy

Dovolte mi Vás pozvat na zahájení výstavy tvorby klientů Domova se zvláštním režimem.

Pozvánka

V Libníči dne 26.1.2023, Mgr. Lenka Hebíková Kubátová, ředitelka