Pozvánka na předvánoční setkání rodin, opatrovníků a zákonných zástupců klientů Domova se zvláštním režimem