Veřejný závazek Sociálně terapeutických dílen

Sociálně terapeutické dílny mají definované poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytování sociální služby a považuje je za svůj závazek vůči veřejnosti. Tato základní prohlášení jsou zveřejněna v materiálech sociální služby přístupných veřejnosti v jednotné podobě (např. registr poskytovatelů sociálních služeb, letáky, apod.). Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie jako poskytovatel sociální služby Sociálně terapeutické dílny veřejnost seznamuje s aktuálními změnami v organizace. Pokud se v průběhu času mění např.: cíle sociální služby, jsou tyto změny zveřejňovány v letácích a dalších dostupných materiálech.

Poslání

Posláním služby Sociálně terapeutických dílen je poskytovat lidem cílové skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání nebo upevňování pracovních návyků a dovedností, zároveň k posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.


Cílová skupina:

Sociální služba je určena především pro osoby trvale žijící v Jihočeském kraji. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou schopné působit v běžných chráněných pracovištích.

Konkrétní vymezení cílové skupiny:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • senioři

Komu není sociální služba určena:

  • osoby mladší 18 let.
  • Osoby, které potřebují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči.
  • V současné době nemůže organizace poskytnout službu osobám hovořícím jiným než českým jazykem.
  • Organizace má stanovena pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu, kde jsou uvedeny důvody, pro které může být zájemce odmítnut a dále má stanovena pravidla, pro situace k výpovědi smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Základní cíl poskytované služby:

Základní cíl poskytované služby vychází z přání a potřeb klientů.

Prostřednictvím sociálně terapeutických dílen a pracovních programů, které jsou uzpůsobeny schopnostem klientů služby dosáhnout zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností jejich pracovního uplatnění.

Věková kategorie klientů: od 18 do 80 let věku

Kapacita:

Denní kapacita služby je 24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně

Provozní doba:

Po
8:00 – 15:00 hod.

 

Út
8:00 – 15:00 hod.

 

St
8:00 – 15:00 hod.

 

Čt
8:00 – 15:00 hod.

 

8:00 – 15:00 hod.

 

Kontakt: Mgr. Jana Jarošová, vedoucí služby, e-mail: jarosova@domovlibnic.cz