Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života. Domov se zvláštním režimem zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 18 let, které pobývají především na území Jihočeského kraje. Sociální službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, případně kombinovaného zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komu není sociální služba v domově se zvláštním režimem poskytována:

  • osobám s demencí, pro které nedokážeme zajistit potřebnou péči a režimová opatření,
  • osobám s mentálním postižením, bez chronického duševního onemocnění,
  • osobám se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

V současné době nemůže poskytovatel poskytnout řádnou, bezpečnou a kvalitní sociální službu osobám, které nehovoří českým jazykem.

Cíle domova se zvláštním režimem v Libníči

  1. Vytvoření podmínek pro důstojný život v bezpečném prostředí.
  2. Pomoc a podpora zachování samostatnosti při zvládání běžných denních činností.
  3. Upevňování mezilidských vztahů a zachování rodinných a společenských vazeb.