Poslání denního stacionáře

Posláním ambulantní sociální služby denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu během pracovního dne osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, formou denních aktivit směřujících k navazování nových sociálních vztahů a k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů, a tím posilovat jejich samostatnost.

Cílová skupina

Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodujícím kritériem u žadatele o poskytování sociální služby denního stacionáře.

Komu není sociální služba určena

  • Osobám, které vyžadují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
  • osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním, které narušuje kolektivní soužití,
  • osobám, které užívají zákonem zakázané návykové látky.

Cíle denního stacionáře

  1. Zavedení pravidelných aktivit pro podporu fyzické kondice klientů  (HC Pouzar, pétanque..)
  2. Zajistit kontakt klientů sociální služby s běžnou společností (kulturní, společenské akce..)
  3. Adaptace na nové prostředí. (V návaznosti na poskytování služby denního stacionáře v nových prostorách na adrese M. Horákové 1437, České Budějovice od 4.1.2021.)