Poslání a cílová skupina

Poslání a cílová skupina

Posláním týdenního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu lidem s mentálním postižením nebo s kombinací mentálního postižení se smyslovým či tělesným postižením, s důrazem na respektování jejich práv, individuálních potřeb a dosahování co nejvyšší míry soběstačnosti při zvládání běžných životních situací.

Týdenní stacionář je službou, která pomáhá a odlehčuje rodinám, rodičům v produktivním věku nebo osamělým rodičům pečujícím o svého dospělého potomka či rodinného příslušníka s postižením, přičemž je zachován pevný kontakt klienta se svou rodinou.

Poskytujeme službu od pondělí od 6 hodin do pátku do 17 hodin, víkendy a státní svátky tráví klient ve své rodině.

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, muži i ženy od 18 let.

Propagační leták Týdenního stacionáře

Tisk