Poslání týdenního stacionáře

Je zajistit klientům celodenní pomoc, podporu a rozvoj na bezpečném místě, které během pracovního týdne nahradí jejich domov a přirozené sociální prostředí.

Cílová skupina

Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje

Cíle týdenního stacionáře

  1. Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
  2. Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
  3. Poskytovat podporu a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
  4. Podporovat klienty ve využívání běžně dostupných služeb.