Poslání a cílová skupina

Poslání týdenního stacionáře

Posláním pobytové sociální služby týdenního stacionáře je poskytovat zázemí tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích, celodenní stravu, kvalifikovanou podporu a pomoc zaměstnanců, potřebnou ošetřovatelskou péči, aktivizační, zájmové a volnočasové aktivity lidem s mentálním postižením během pracovního týdne, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost. Víkendy a svátky trávní naši klienti doma v přirozeném společenském prostředí a tím je zachován pevný kontakt s rodinou, přáteli a společností.

Cílová skupina

Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Komu není sociální služba určena

  • lidem, kteří pro svůj zhoršený zdravotní stav vyžadují poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • dětem do 6 let.

Cíle Týdenního stacionáře

  1. Zkvalitnění individuálního plánování klientů.
  2. Zvýšení kvality bydlení.
  3. Získání nových a praktických dovedností pro práci s klienty s poruchou autistického spektra.

Propagační leták Týdenního stacionáře

Tisk