Poslání týdenního stacionáře

Posláním pobytové sociální služby týdenního stacionáře je poskytovat zázemí tj. bydlení v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo vícelůžkových pokojích, celodenní stravu, kvalifikovanou podporu a pomoc zaměstnanců, potřebnou ošetřovatelskou péči, aktivizační, zájmové a volnočasové aktivity lidem s mentálním postižením během pracovního týdne, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost. Víkendy a svátky trávní naši klienti doma v přirozeném společenském prostředí a tím je zachován pevný kontakt s rodinou, přáteli a společností.

Cílová skupina

Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodujícím kritériem u žadatele o poskytování sociální služby týdenního stacionáře.

Komu není sociální služba určena

  • Osobám, které vyžadují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
  • osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním, které narušuje kolektivní soužití,
  • osobám, které užívají zákonem zakázané návykové látky.

Cíle týdenního stacionáře

  1. Pomocí sociální služby podporovat klienty ve zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, podporovat jejich vlastní samostatnost, zvládat dovednosti běžného života jako je hygiena, úklid, vaření, nakupování, cestování, hospodaření s penězi.
  2. Pomocí sociální služby podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů a pomoci při kontaktu s širším společenským prostředí a využívání běžně dostupných služeb.