Poslání chráněného bydlení

Je zajistit klientům bezpečné místo, které nahradí jejich domov a přirozené sociální prostředí. Zajišťujeme pomoc a podporu v rodinném prostředí, kde respektujeme individualitu každého člověka podle jeho schopností, dovedností a potřeb.

Cílová skupina

Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám starších 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Cíle chráněného bydlení

  1. Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
  2. Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
  3. Podpora a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
  4. Podpora klientů ve využívání běžně dostupných služeb.
  5. Rozvíjet komunikační dovednosti mezi pracovníkem a klientem – vzdělávání ve znakové řeči.