Poslání chráněného bydlení

Posláním celoroční pobytové sociální služby chráněného bydlení je poskytovat lidem s mentálním postižením zázemí tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích a aktivní podporu a pomoc při osamostatňování a začleňování do běžné společnosti nácvikem běžných úkonů potřebných k vedení své domácnosti a pracovním uplatněním, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost.

Cílová skupina

Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám od 18 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodující u žadatele o poskytování sociální služby.

Komu není sociální služba určena

  • lidem, kteří vyžadují nepřetržitou asistenci a dohled v důsledku svého těžkého mentálního, tělesného a smyslového postižení.
  • lidem, kteří potřebují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
  • lidem, kteří užívají zákonem zakázané návykové látky,
  • lidem s chronickým duševním onemocněním,
  • matkám, které pečují o své dítě – u zájemkyně, či žadatelky o sociální službu

Cíle chráněného bydlení

  1. Cílem chráněného bydlení je pomoc a podpora klientům při rozvoji jejich sociálních kompetencí vedoucích k jejich individuálnímu rozvoji.
  2. Cílem chráněného bydlení je pomoc a podpora při integraci klientů, t.j. začleňování klientů do každodenního života většinové společnosti.