Poslání chráněného bydlení

Posláním celoroční pobytové sociální služby chráněného bydlení je poskytovat lidem s mentálním postižením zázemí tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích a aktivní podporu a pomoc při osamostatňování a začleňování do běžné společnosti nácvikem běžných úkonů potřebných k vedení své domácnosti a pracovním uplatněním, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost.

Cílová skupina

Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám od 18 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodující u žadatele o poskytování sociální služby.

Komu není sociální služba určena

  • lidem, kteří vyžadují nepřetržitou, pravidelnou ošetřovatelskou péči v důsledku svého těžkého mentálního a tělesného postižení,
  • lidem s chronickým duševním onemocněním.

Cíle chráněného bydlení

  1. Zkvalitnění individuálního plánování klientů.
  2. Zvýšení kvality bydlení s cílem zajistit klientům jednolůžkové pokoje či garsoniéry (s výjimkou partnerských dvojic).