Popis realizace poskytování sociální služby

Místo poskytování sociální služby:

Sociálně terapeutické dílny jsou umístěny v prostorách objektu Domova Libníč.

Dostupnost:

Služba je dostupná linkovým autobusem z Českých Budějovic, organizace je případně schopna zajistit hromadný svoz klientů vlastním automobilem.

Truhlářská dílna má bezbariérový přístup. Přístup do ateliéru pedigu a keramické dílny je zajištěn v případě potřeby schodolezem.

Služba je poskytována v těchto dílnách:

Truhlářská dílna: práce se dřevem – (vyřezávání, broušení, začišťování, lepení) je zaměřená na výrobu dekoračních předmětů a prvků pro zahradní terapii, vyřezávání základních desek pro výrobky z pedigu, drobné opravy a renovaci dřevěného nábytku, rámování obrazů, apod.)

Keramická dílna: ruční práce s hlínou – (zpracovávání hlíny, volná ruční tvorba, retušování, glazování, lití do forem) je zaměřená zejména na podporu drobné motoriky klientů, rozvoj jejich kreativity a udržení pracovních návyků. V této dílně se vyrábějí mísy, ozdobné obaly na květináče, hrnečky, korálky a dekorativní keramika.

Ateliér pedigu: práce v ateliéru představuje nejenom pletení z pedigu a přírodních materiálů, ale také různé zdobící techniky (ubrousková technika, barvení, lakování, šití…). V této dílně klienti vyrábějí podnosy, misky, košíky a další užitkové i dekorační předměty.

Sociální služby jsou poskytovány na základě individuálního plánu klienta, následně probíhá hodnocení poskytované sociální služby. Služba je zajišťována pracovníky v sociálních službách. Přístup k jednotlivým klientům je individuální a vychází z jejich potřeb a aktuálního zdravotního stavu.

Klienti kromě zdokonalování dovedností a pracovních návyků mají možnost kontaktu s ostatními klienty, personálem i veřejností, tím se zabraňuje jejich izolaci a sociálnímu vyloučení. Naší snahou je, aby klienti měli možnost hodnotně využívat volný čas a zajistit jim odpovídající kvalitu života.

Vybavení dílen:

Dílny jsou vybaveny potřebnými stroji a ručním nářadím (keramická pec, stříkací pistole na glazury, pilky, brusky, vrtačky apod.). Prostory jsou upraveny tak, aby odpovídaly hygienickým normám a potřebám na jednotlivé činnosti. V místnostech jsou pracovní kouty se stoly a úložné plochy na výroby a materiál.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“.Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.