Poděkování za roušky a desinfekci

Dne 26. 3. 2020 doručila rodina Paulíkova na chráněné bydlení naší organizace několik kusů ušitých roušek pro klienty a zaměstnance. O den později, tedy 26. 3. 2020, daroval pan René Láník, našemu chráněnému bydlení 25 l desinfekce. Za tyto milé, a v současné době velmi užitečné, dary moc děkujeme! Klienti a zaměstnanci chráněného bydlení.