Poděkování za roušky

Dne 15. 4. 2020 doručila paní Tesařová na chráněné bydlení naší organizace několik kusů ušitých roušek pro klienty a zaměstnance. Za tento milý dar moc děkujeme! Klienti a zaměstnanci chráněného bydlení