Poděkování za proškolení

Zelená hvězda ve spolupráci s Jihočeskou záchrannou službou uspořádali ve středu 12.8.2020 krátce po obědě pro sociální služby školení určené pro  zaměstnance na téma „Nácvik oblékání a svlékání ochranných pracovních prostředků v případě výskytu příznaků nemoci COVID-19“. Školení pod vedením záchranáře a vedoucího krizového štábu se zúčastnilo několik zaměstnanců organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Zaměstnanci byli zvídaví, měli plno otázek. Věřím, že proškolení bylo pro všechny strany přínosem a velmi děkuji za spolupráci Zelené hvězdě i Jihočeské záchranné službě.

Dne 24.8.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka