Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala Sboru dobrovolných hasičů Libníč, kteří nám bez váhání a ihned přijeli pomoc odstranit popadané stromy po bouřce na jedné z poboček organizace. Velké díky patří i panu Martinu Holubovi a klientům Chráněného bydlení.

V Libníči 8.7.2021, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Spadlý strom          Odklizená cesta          Sbor dobrovolných hasičů Libníč