Péče zdravotně ošetřovatelského charakteru

  • Klient je registrován u praktického lékaře na základě svojí svobodné volby. Potřebnou podporu při jednání s lékařem zajišťují obvykle rodinní příslušníci, kteří případně informace předávají zaměstnancům ve službě
  • Zaměstnanci poskytují podporu při podávání předepsaných léků per os, kapek, mastí, inzulinu aplikovaného inzulinovým perem a podporu při měření glykemie. Rodinný příslušník / opatrovník vykonává podporu související s přípravou léků do dávkovačů, zajišťuje léky předepsané praktickým lékařem.
  • Zaměstnanec je povinen poskytnout klientovi první pomoc při vážné, zdraví ohrožující situaci a přivolat RZP.
  • Nezbytně nutnou zdravotní péči, indikovanou ošetřujícím nebo jiným odborným lékařem, poskytuje zdravotní sestra.
  • Pokud klient během pobytu na týdenním stacionáři onemocní běžnou virovou nebo bakteriální infekcí, jeho stav konzultují zaměstnanci s rodinným příslušníkem / opatrovníkem a společně dojednají možnosti dalšího ošetřování.