Parkoviště s příjezdem

Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje veřejnou zakázku na „Parkoviště s příjezdem“

Výzva k podání cenové nabídky

  1. situace M250
  2. příčné řezy příjezdová cesta M100
  3. příčné řezy parkoviště M100
  4. příčné řezy parkoviště M100
  5. textová část
  6. slepý položkový rozpočet
  7. krycí list
  8. návrh Smlouvy o poskytování stavebních prací spojených s VZ