Denní stacionář

Název registrované služby: Denní stacionář
Kapacita: 28 klientů
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: 7:00 – 16:00 hod., provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby: Mgr. Andrea Nováková
Telefon: 601 156 005, e-mail: vedoucichb@domovlibnic.cz

Zaměstnanci ve směně: telefon: 724 979 230, e-mail: dennistacionar@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz