Nové opláštění + střecha ČOV

Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje veřejnou zakázku na „Nové opláštění + střecha ČOV“

Výzva k podání cenové nabídky

 1. podhledy
 2. nosná konstrukce krovu a obvodového pláště 2D
 3. půdorys 1. NP stávající stav a bourací práce
 4. půdorys 1. NP navrhovaný stav
 5. půdorys základů navrhovaný stav
 6. stávající stav
 7. řez AA navrhovaný stav
 8. textová část
 9. slepý položkový rozpočet
 10. krycí list
 11. návrh Smlouvy o poskytování stavebních prací spojených s VZ