Návštěvy služby Domov se zvláštním režimem

Vážení rodinní příslušníci a blízké osoby našich klientů,

chtěli bychom Vás informovat o možnosti návštěv služby Domova se zvláštním režimem na adrese Libníč 17. Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba  prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Na návštěvu přijďte k vedlejšímu vchodu (vstup do dvora zařízení), kde si Vás v domluvený čas vyzvedne pověřený zaměstnanec. Výjimky od výše stanoveného bohužel nejsou z provozních důvodů možné.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Těšíme se na shledání s Vámi

Bc. Eva Kysnarová, ředitelka a Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby

v Libníči 3.12.2020