Domov se zvláštním režimem

Název registrované služby: Domov se zvláštním režimem
Kapacita: 112 lůžek
Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Libníč 17, 373 71 Libníč

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Vedoucí úseku sociální péče
Mgr. Petra Texlerová, DiS.
Email: vedoucidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 723 774 547

Vedoucí sestra II. a IV. oddělení 
Bc. Lenka Šulcová
Email: sulcova@domovlibnic.cz
Mobil: 606 650 609

Vedoucí sestra III. a V. oddělení
Bc. Petra Giertlová
Email: giertlova@domovlibnic.cz
Mobil: 702 229 679

Sociální pracovnice 
Mgr. Magdalena Drábová Ph.D.
Email: socialnidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 725 514 447

Sociální pracovnice 
Bc. Karolína Wolmuth
Email: socialnidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 497

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz