Informace pro návštěvy klientů služby Domov se zvláštním režimem

Informace pro návštěvy klientů

  • Návštěvy probíhají denně po předchozí telefonické informaci u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 v pracovní dny od 8 do 14 hod. nebo o víkendu u dozorové sestry na tel. 721 954 218.
  • Doba návštěv v pracovní dny: 9.30 – 11.30 a 13.00 – 20.00 hod.
  • Doba návštěv o víkendu a svátek 13.00 – 20.00 hod.

Doba návštěvy je stanovena na max. 30 min., na návštěvu klienta budou moci pouze 2 osoby v daný čas.

  • Podmínky návštěvy dle nařízení: osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
  1. Absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Během návštěvy používejte respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce nebo II oddělení dle uvedeného času, vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)

  • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
  • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 20 hod.

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:             pracovní dny: 07.00 – 19.00 hod.

                             víkendy a svátky: 13.00 – 19.00 hod.

V Libníči 17. 5. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem