Informace o očkování a poděkování

Dne 8. ledna 2021 proběhl v naší organizaci první termín očkování vakcínou COMIRNATY na onemocnění COVID-19, a to ve službě Domov se zvláštním režimem. Tímto děkujeme vedení Jihočeského kraje, zejména panu hejtmanovi MUDr. Martinovi Kubovi, paní náměstkyni doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph. D. a vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., panu předsedovi představenstva nemocnice MUDr. Ing. Michalovi Šnorkovi, Ph.D., a praktickému lékaři našich klientů, MUDR. Ivu Petráškovi za výbornou spolupráci při rychlém dodání a aplikaci zmíněných vakcín. Této spolupráce si nejen my zaměstnanci, ale i klienti a jejich opatrovníci, popř. rodinní příslušníci velice vážíme.

V Libníči dne 11.1.2021, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka