Fakultativní činnosti

Domov se zvláštním režimem poskytuje nad rámec základních činnosti i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

Fakultativní činnosti:

  • Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na požádání klienta
  • Výkon antigenního testu odborným personálem

PDF dokument Sazebník

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních činností