Fakultativní činnosti

Denní stacionář poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku. 

Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na vyžádání klienta.

 

PDF dokument Sazebník platný od 1.2.2023