Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a osobní setkání v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o službu

doc dokument Žádost o službu (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře

doc dokument Vyjádření lékaře (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytnou sociální pracovnice:

Bc. Karolína Wolmuth, e-mail: socialnidzr@domovlibnic.cz, tel. 734 314 497

Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D., e-mail: socialnidzr@domovlibnic.cz, tel: 725 514 447.