Důležité informace – nové opatření vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vydala Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích nařízení k ochraně veřejného zdraví pro území ORP Prachatice a pro území Jihočeského kraje:

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb (vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren).

Žádáme návštěvy, aby dodržovaly stanovená pravidla:

  • po celou dobu návštěvy nosí roušku,
  • při vstupu do organizace si dezinfikují ruce,
  • zapisují se na recepci,
  • doplňují COVID dotazník,
  • je jim změřená tělesná teplota, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna. U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut. (čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
  • návštěvy probíhají především venku,
  • návštěvy jsou omezeny na pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod.

Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce. Ředitelka vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

Mgr. Jana Jarošová, v Libníči 28.7.2020