Další informace k poskytované službě:

Služba je poskytována bezplatně, klient platí pouze za odebranou stravu, případně dopravu. V rámci služby je poskytováno také bezplatné sociální poradenství.

Další informace o službě najdete na www.registr.mpsv.cz.

Nejenom Žádost o sociální službu, ale také Sazebník fakultativních služeb, Sazebník za stravu a Provozní řád naleznete zde.

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Mgr. Tomáš Emr, sociální pracovník, e-mail emr@domovlibnic.cz.