Činnosti, které klienti pravidelně využívají

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

Kurz základního vzdělání, trénování paměti, náboženství, kroužek veselých událostí, konverzace v anglickém jazyce, kroužek vaření, hipoterapie, divadelní soubor divadla CHAD, rehabilitace, léčebně tělesná výchova – skupinové cvičení, pracovní činnosti – na zahradě, v dílně,terapeutické dílny v Libníči, výtvarné ateliéry – Bazilika, výtvarné ateliéry – Dům umění, sportovní klub speciálních olympiád, výtvarná a keramická dílna, hudební kroužek, stolní tenis , dílna ručních prací, výroba šperků, savování triček, práce na počítači, výlety – Č. Budějovice a okolní města, kulturní a společenské aktivity: Solná jeskyně, Planetárium, divadla, galerie, muzea, kina, výstavy. Nabízíme spolupráci se studenty, dobrovolníky a odbornými pracovníky.