Cíle poskytované služby

Motto: „Náš klient patří ke svojí odpočinuté rodině, ale v budoucnu bude muset umět být i bez ní“

Cílem služby je připravit klienta na možnost využívání služby chráněného bydlení. Zaměřujeme podporu tak, aby využíváním služby týdenního stacionáře klient:

  • zvládl v co největší míře sebeobsluhu včetně hygieny,
  • dokázal projevit vlastní vůli a rozhodnutí – např. vyjádří své přání nebo naopak odmítnutí, spokojenost nebo nespokojenost; rozhodne se pro zájmovou činnost, která ho baví, vybere si jídlo, které mu chutná,
  • dokázal přijmout vlastní odpovědnost za to, co zná, umí, dodržoval svoje povinnosti – např. udržuje čistotu na pokoji nebo ve společných prostorách, ohlašuje odchody z domácnosti zaměstnanci ve službě, dochází na sjednané aktivity,
  • dodržoval svoji bezpečnost, znal svoje rizika – přijal podporu, která rizika snižuje – umí přiměřeně reagovat v neobvyklých situacích (např. požádá o pomoc, ohlásí situaci),
  • přijímal aktivně nové zkušenosti, učil se novým věcem – např. nacvičuje trasu, kterou pak bezpečně zvládá, učí se a provádí potřebné domácí práce, rozvíjí pracovní i osobní návyky a dovednosti (např. nákupy pro vlastní potřebu, využívání veřejných služeb), dodržuje pravidla slušného chování a nestigmatizující chování k neznámým lidem (hned netyká, hned se neobjímá, umí se představit atd.).

Podpora má svoje zásady: je cílená, individuální, rozvíjející a v potřebné míře. Uznává přiměřené riziko s přijmutím alespoň částečné odpovědnosti klienta. Uznává princip normality, takže neustále srovnáváme život klienta s běžným životem zdravých vrstevníků. Je prokazatelná sjednanými individuálními plány klienta.