Chráněné bydlení – Krátký úvod o nás

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 24 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociáních služeb Empatie / Pražská tř. 489/88 / 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech / Tyršův sad 403/9 / 370 10 České Budějovice

Kontakt:
Mobil: 731 651 707
E-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Vedoucí: Mgr. Ivana Pilná
Mobil: 734 314 497
E-mail: pilna@domovlibnic.cz