Chráněné bydlení

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Kapacita: 24 lůžek
Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech, Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Vedoucí služby
Mgr. Bc. Daniela Werbynská Laschová
Email: vedoucichb@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Sociální pracovnice 
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialnichb@domovlibnic.cz
Mobil: 602 619 232

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Jana Bezpalcová
Email: socialnidzr1@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Zaměstnanci ve směně: telefon: 731 651 707, e-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz