Chráněné bydlení

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 24 lůžek

Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie / Pražská tř. 489/88 / 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech / Tyršův sad 403/9 / 370 10 České Budějovice

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Kontakt:
Mobil: 731 651 707
E-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Vedoucí: Mgr. Andrea Nováková
Mobil: 601 156 005, e-mail: vedoucichb@domovlibnic.cz