Chráněné bydlení

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Kapacita: 24 lůžek
Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Pražská tř. 489/88 / 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech, Tyršův sad 403/9 / 370 10 České Budějovice

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Vedoucí služby: Mgr. Andrea Nováková
Telefon: 601 156 005, e-mail: vedoucichb@domovlibnic.cz

Zaměstnanci ve směně: telefon: 731 651 707, e-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz