Přehled výsledků po letech

vz_ilustr_foto-obr2

V návaznosti na Směrnici SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi zveřejňujeme naše veřejné zakázky:


veřejné zakázky_2015
veřejné zakázky_2014
veřejné zakázky_2013
veřejné zakázky_2012
veřejné_zakázky_2011
veřejné_zakázky_2010
veřejné_zakázky_2009