Veřejná zakázka „Střešní okna – výměna oken IV. oddělení“

Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje veřejnou zakázku na střešní okna – výměna oken IV. oddělení.

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha č. 1 – specifikace stávajících střešním oken

Příloha č. 2 – krycí list (pdf, word)

Veřejná zakázka „Klíčový systém“

Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje veřejnou zakázku na klíčový systém Domova Libníč.

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha č. 1 –

Krycí list

Příloha č. 2 –

Přehled klíčů a úrovní přístupu_1

Přehled klíčů a úrovní přístupu_2

Přehled klíčů a úrovní přístupu v xls

 

 

 

Přehled výsledků po letech

vz_ilustr_foto-obr2

V návaznosti na Směrnici SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi zveřejňujeme naše veřejné zakázky:


veřejné zakázky_2015
veřejné zakázky_2014
veřejné zakázky_2013
veřejné zakázky_2012
veřejné_zakázky_2011
veřejné_zakázky_2010
veřejné_zakázky_2009