Nové opláštění + střecha ČOV

Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje veřejnou zakázku na „Nové opláštění + střecha ČOV“

Výzva k podání cenové nabídky

 1. podhledy
 2. nosná konstrukce krovu a obvodového pláště 2D
 3. půdorys 1. NP stávající stav a bourací práce
 4. půdorys 1. NP navrhovaný stav
 5. půdorys základů navrhovaný stav
 6. stávající stav
 7. řez AA navrhovaný stav
 8. textová část
 9. slepý položkový rozpočet
 10. krycí list
 11. návrh Smlouvy o poskytování stavebních prací spojených s VZ

Parkoviště s příjezdem

Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie vyhlašuje veřejnou zakázku na „Parkoviště s příjezdem“

Výzva k podání cenové nabídky

 1. situace M250
 2. příčné řezy příjezdová cesta M100
 3. příčné řezy parkoviště M100
 4. příčné řezy parkoviště M100
 5. textová část
 6. slepý položkový rozpočet
 7. krycí list
 8. návrh Smlouvy o poskytování stavebních prací spojených s VZ

Přehled výsledků po letech

vz_ilustr_foto-obr2

V návaznosti na Směrnici SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi zveřejňujeme naše veřejné zakázky:


veřejné zakázky_2015
veřejné zakázky_2014
veřejné zakázky_2013
veřejné zakázky_2012
veřejné_zakázky_2011
veřejné_zakázky_2010
veřejné_zakázky_2009