Přípravy na jaro v Domově Libníč

Z březnových pranostik: Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.           

Jako každý rok je pro nás březen měsícem, kdy se činnosti aktivizačních dílen začínají zaměřovat na jarní motivy. Klienti společně s terapeuty, vyrábějí výzdobu, která ozdobí nejen venkovní a vnitřní prostory Domova, ale i pokoje klientů.  Mezi hlavní motivy patří jarní květiny, které jsou u nás prvními posly jara.

V Libníči 9. 3. 2020, autor: Mgr. Petra Texlerová