Studentské praxe

Potřebujete-li získat informace o možnosti studentské praxe v naší organizaci, obracejte se prosím na koordinátorku praxí:

Jana Lakatošová, DiS
Email: socialni@domovlibnic.cz
Tel.: 724 979 228


Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie má uzavřenou Smlouvu o spolupráci s těmito vzdělávacími institucemi:

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (klinické pracoviště)

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity (klinické pracoviště)

Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice